• Přípisy na stávající pomník

    Při sekání nápisů na pomníky, hroby, nabo náhrobní desky dbám na to, aby písmo bylo co nejvíce shodné s původními nápisy. Vidím-li však v předchozím nápisu nedostatky (např. ledabyle vysekané písmo, kostrbatá hrana písmene , nezřetelný nebo chybějící střed písma, nápis příliš mělce vysekaný atd.), tak je nenapodobuji. Vždy ale usiluji o to, aby nově vyrytý nápis zapadnul a ladil s předcházejícimi nápisy.
    Na obrázcích v této galerii je vždy původní nápis od jiného kameníka, ten spodní ode mne.