Vlastní nápisy

Nápisy na hroby zhotovuji tradičním způsobem, takzvaným klínovým písmem, kdy se na rozdíl od novějších strojových postupů dosahuje plastičnosti a hloubky písma, zároveň však i ostrých hran. Seká se ze stran směrem do středu, kterým by měla procházet rovná čára, nejhlubší místo písmene. Šikmé plochy k ní sestupující odráží světlo, nebo naopak vrhají stín, to […]

Přípisy na stávající pomník

Při sekání nápisů na pomníky, hroby, nabo náhrobní desky dbám na to, aby písmo bylo co nejvíce shodné s původními nápisy. Vidím-li však v předchozím nápisu nedostatky (např. ledabyle vysekané písmo, kostrbatá hrana písmene , nezřetelný nebo chybějící střed písma, nápis příliš mělce vysekaný atd.), tak je nenapodobuji. Vždy ale usiluji o to, aby nově […]

Zhotovení nových hrobů

Přestože se specializuji hlavně na sekání písma, stavím ve spoupráci s velmi zkušenou kamenosochařskou firmou pana Bažanta také nové pomníky nebo urnové hroby. Jako jedni z mála děláme také umělý kámen, tak zvané teraso. Typ písma na vyražení do nápisové desky si můžete zvolit, nebo to nechat na mně. Podle tvaru náhrobku a druhu kamene […]

Opravy nápisů

Jedná se především o vyzlacení, vystříbření a vyčernění původních zašlých či nezřetelných nápisů. Pokud to nápis vyžaduje, tak ho mohu po dohodě i prohloubit, aby písmo působilo plastičtěji nebo výrazněji. Kromě nápisú na náhrobcích opravuji i písmo na pomnících padlých (odboj), či pamětních deskách na domech, v parcích a podobně.. Při dobrém zlacení můžete mít […]